Terapie tmou

Kořeny terapie tmou sahají do dávné minulosti, kdy tibetští mnichové trávili až dlouhé týdny v úplné tmě a tichu za účelem hlubšího sebepoznání své vlastní nesmrtelné podstaty. Je založena na smyslové deprivaci, kdy má mysl možnost se zklidnit, zpomalit a prohloubit. V tomto stavu je snadnější zaujmout pozici pozorovatele, odkrýt různé sebeomezující bloky a dojít k hlubšímu poznání sebe sama, jenž vede k šťastnějšímu životu.

Proto jsme se rozhodli umožnit lidem pobyty ve tmě ve speciální místnosti v podkroví na Pohořanech u Olomouce v klidném prostředí s čistým vzduchem a vodou, obklopeném lesy.

Pobyt ve tmě tráví každý podle svého, dá se spát, cvičit, zpívat, přemýšlet, meditovat… Strava je donášena jednou denně, v případě potřeby možnost sdílet zážitky, konzultovat pobyt. Samozřejmostí je vstupní a závěrečný rozhovor.

Není dovoleno kouřit, požívat alkohol či jiné látky ovlivňující vědomí.

Podpisem přihlášky stvrzujete, že pobyt absolvujete na vlastní riziko, neléčíte se s psychickými poruchami a nejste závislí na návykových látkách.

Umožňujeme i pobyty tzv. na zkoušku v délce 1-3 dny.

Cena :

1-3 dny : 1300 Kč / den

Delší pobyt : 1200 Kč / den

Rezervace a bližší informace na tel. 737 138 242

Těšíme se na Vás ! Katka a Michael